Kontrola prác na moste z oblakov. Zákazník sa potreboval dostať čo najskôr na kontrolu. V priebehu hodiny sme mu splnili požiadavku a pokochali sa na kontrolnom dni.